11 giờ 44 phút. Ngày 24 tháng 08 năm 2016. Ngày Mậu Dần. Sao Sâm (Thuỷ).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(23/08/2016)
2 số cuối: 10,08,63,06,87,99,70,99,51,08,19,45,27,13,61,33,19,08,62,20,14,39,32,62,19,85,33
Giải đặc biệt 14410
Giải nhất 19308
Giải nhì 04563   74806
Giải ba 59287   30199   18770   99399   11651   76808
Giải tư 1719   2845   3427   1813
Giải năm 8961   1733   7919   5608   4662   5320
Giải sáu 614   539   232
Giải bảy 62   19   85   33
Đầu Đuôi
0 8,6,8,8
1 0,9,3,9,4,9
2 7,0
3 3,9,2,3
4 5
5 1
6 3,1,2,2
7 0
8 7,5
9 9,9
Kết quả xổ số Hà Nội
(22/08/2016)
2 số cuối: 58,35,17,84,62,81,94,41,51,76,55,26,53,85,64,61,91,83,05,58,76,47,33,11,02,03,47
Giải đặc biệt 57958
Giải nhất 66635
Giải nhì 58917   08184
Giải ba 30062   13981   38794   52541   58051   07776
Giải tư 0855   7126   4253   0585
Giải năm 0364   2461   2991   9983   6605   3458
Giải sáu 476   547   533
Giải bảy 11   02   03   47
Đầu Đuôi
0 5,2,3
1 7,1
2 6
3 5,3
4 1,7,7
5 8,1,5,3,8
6 2,4,1
7 6,6
8 4,1,5,3
9 4,1
Kết quả xổ số Thái Bình
(21/08/2016)
2 số cuối: 89,89,98,85,69,65,00,96,49,81,19,04,12,52,88,09,13,81,40,24,82,36,72,18,96,14,09
Giải đặc biệt 04689
Giải nhất 51089
Giải nhì 45098   76485
Giải ba 37369   96665   50200   44496   93549   38281
Giải tư 0419   0104   8512   4852
Giải năm 2888   3009   9213   9381   6740   1824
Giải sáu 482   836   972
Giải bảy 18   96   14   09
Đầu Đuôi
0 0,4,9,9
1 9,2,3,8,4
2 4
3 6
4 9,0
5 2
6 9,5
7 2
8 9,9,5,1,8,1,2
9 8,6,6
Kết quả xổ số Nam Định
(20/08/2016)
2 số cuối: 20,56,59,96,17,32,35,87,81,39,16,41,23,20,79,91,56,94,09,38,50,80,18,15,31,17,25
Giải đặc biệt 56320
Giải nhất 40856
Giải nhì 59759   71296
Giải ba 78117   45332   38635   83187   44081   45339
Giải tư 2916   3441   3423   8020
Giải năm 1279   5891   9356   7994   6109   7538
Giải sáu 150   680   518
Giải bảy 15   31   17   25
Đầu Đuôi
0 9
1 7,6,8,5,7
2 0,3,0,5
3 2,5,9,8,1
4 1
5 6,9,6,0
6
7 9
8 7,1,0
9 6,1,4
Kết quả xổ số Hải Phòng
(19/08/2016)
2 số cuối: 26,81,92,77,91,37,66,15,29,00,74,17,03,14,42,86,70,43,26,35,12,41,85,60,17,81,88
Giải đặc biệt 98526
Giải nhất 53881
Giải nhì 22192   94877
Giải ba 48091   63937   50266   61815   71929   43900
Giải tư 6174   8617   9003   1714
Giải năm 7542   7486   3570   7143   8526   9635
Giải sáu 512   741   985
Giải bảy 60   17   81   88
Đầu Đuôi
0 0,3
1 5,7,4,2,7
2 6,9,6
3 7,5
4 2,3,1
5
6 6,0
7 7,4,0
8 1,6,5,1,8
9 2,1
Kết quả xổ số Hà Nội
(18/08/2016)
2 số cuối: 62,02,63,70,54,56,87,40,60,97,32,85,67,62,63,27,77,93,00,14,84,67,75,65,88,33,73
Giải đặc biệt 26862
Giải nhất 71202
Giải nhì 19163   74170
Giải ba 40154   25556   60587   16540   26360   89797
Giải tư 0132   2885   3167   8762
Giải năm 4763   6727   5177   5093   0600   7314
Giải sáu 284   167   475
Giải bảy 65   88   33   73
Đầu Đuôi
0 2,0
1 4
2 7
3 2,3
4 0
5 4,6
6 2,3,0,7,2,3,7,5
7 0,7,5,3
8 7,5,4,8
9 7,3
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(17/08/2016)
2 số cuối: 57,69,03,85,06,52,57,05,40,05,00,11,74,05,07,38,33,09,06,20,27,81,13,26,43,57,88
Giải đặc biệt 08257
Giải nhất 84169
Giải nhì 66103   75785
Giải ba 16706   20852   41857   47605   62440   93605
Giải tư 7400   6911   6774   7505
Giải năm 3607   3138   9833   9109   5606   9620
Giải sáu 427   781   813
Giải bảy 26   43   57   88
Đầu Đuôi
0 3,6,5,5,0,5,7,9,6
1 1,3
2 0,7,6
3 8,3
4 0,3
5 7,2,7,7
6 9
7 4
8 5,1,8
9
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(16/08/2016)
2 số cuối: 12,49,55,01,90,89,87,27,74,24,54,73,01,61,86,74,45,29,53,88,09,58,68,54,22,70,16
Giải đặc biệt 63712
Giải nhất 79649
Giải nhì 41455   02801
Giải ba 78090   36689   43187   98227   43774   72224
Giải tư 9354   1273   5701   7861
Giải năm 4086   6274   3345   7829   8253   1688
Giải sáu 409   458   668
Giải bảy 54   22   70   16
Đầu Đuôi
0 1,1,9
1 2,6
2 7,4,9,2
3
4 9,5
5 5,4,3,8,4
6 1,8
7 4,3,4,0
8 9,7,6,8
9 0