05 giờ 45 phút. Ngày 21 tháng 10 năm 2014. Ngày Ất Sửu. Sao Chuỷ (Hoả).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Hà Nội
(20/10/2014)
2 số cuối: 01,77,22,52,13,49,61,89,24,14,69,63,38,20,86,17,30,79,20,19,57,37,47,82,74,12,84
Giải đặc biệt 03601
Giải nhất 77277
Giải nhì 37022   52552
Giải ba 83813   59249   83761   72389   95724   23214
Giải tư 7869   8863   2238   1820
Giải năm 1986   5917   3630   1779   4220   2719
Giải sáu 857   937   347
Giải bảy 82   74   12   84
Đầu Đuôi
0 1
1 3,4,7,9,2
2 2,4,0,0
3 8,0,7
4 9,7
5 2,7
6 1,9,3
7 7,9,4
8 9,6,2,4
9
Kết quả xổ số Thái Bình
(19/10/2014)
2 số cuối: 72,53,12,76,44,74,49,93,36,08,99,90,16,08,48,06,98,33,84,55,05,75,30,47,10,61,11
Giải đặc biệt 81372
Giải nhất 97653
Giải nhì 39112   20776
Giải ba 99244   91074   57849   28293   23736   55508
Giải tư 1399   2790   8316   5908
Giải năm 1248   9906   1398   6833   5984   2455
Giải sáu 305   175   430
Giải bảy 47   10   61   11
Đầu Đuôi
0 8,8,6,5
1 2,6,0,1
2
3 6,3,0
4 4,9,8,7
5 3,5
6 1
7 2,6,4,5
8 4
9 3,9,0,8
Kết quả xổ số Nam Định
(18/10/2014)
2 số cuối: 60,68,50,64,07,13,53,58,16,84,49,49,64,97,20,35,49,32,68,81,25,55,00,64,32,66,16
Giải đặc biệt 84860
Giải nhất 45768
Giải nhì 85850   28264
Giải ba 20607   60713   74453   90058   76416   92184
Giải tư 6949   2449   1064   1897
Giải năm 7120   9035   1549   5932   1868   0981
Giải sáu 425   755   500
Giải bảy 64   32   66   16
Đầu Đuôi
0 7,0
1 3,6,6
2 0,5
3 5,2,2
4 9,9,9
5 0,3,8,5
6 0,8,4,4,8,4,6
7
8 4,1
9 7
Kết quả xổ số Hải Phòng
(17/10/2014)
2 số cuối: 21,21,91,51,61,38,16,67,15,08,06,72,40,21,03,67,84,55,52,19,13,83,99,04,97,82,26
Giải đặc biệt 96621
Giải nhất 83521
Giải nhì 82891   95651
Giải ba 84261   83238   61916   88167   31615   49208
Giải tư 5806   0472   5740   9221
Giải năm 2503   6767   1984   7355   6052   0219
Giải sáu 713   783   999
Giải bảy 04   97   82   26
Đầu Đuôi
0 8,6,3,4
1 6,5,9,3
2 1,1,1,6
3 8
4 0
5 1,5,2
6 1,7,7
7 2
8 4,3,2
9 1,9,7
Kết quả xổ số Hà Nội
(16/10/2014)
2 số cuối: 55,71,61,67,75,88,21,03,29,25,04,68,63,89,39,60,24,50,90,86,30,63,45,49,03,41,47
Giải đặc biệt 89055
Giải nhất 83371
Giải nhì 21161   41667
Giải ba 17575   42188   23021   52803   67029   48225
Giải tư 0504   5768   3563   3089
Giải năm 7939   8360   1524   9450   2790   9486
Giải sáu 430   563   245
Giải bảy 49   03   41   47
Đầu Đuôi
0 3,4,3
1
2 1,9,5,4
3 9,0
4 5,9,1,7
5 5,0
6 1,7,8,3,0,3
7 1,5
8 8,9,6
9 0
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(15/10/2014)
2 số cuối: 83,23,11,46,28,36,63,01,52,54,77,66,38,19,12,95,09,74,33,25,21,03,85,47,71,48,49
Giải đặc biệt 28583
Giải nhất 11423
Giải nhì 38511   83146
Giải ba 90428   26436   53663   33201   55852   42854
Giải tư 5077   6966   6938   9319
Giải năm 1412   4695   2009   2574   0633   1925
Giải sáu 621   103   985
Giải bảy 47   71   48   49
Đầu Đuôi
0 1,9,3
1 1,9,2
2 3,8,5,1
3 6,8,3
4 6,7,8,9
5 2,4
6 3,6
7 7,4,1
8 3,5
9 5
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(14/10/2014)
2 số cuối: 12,30,13,72,93,16,16,94,82,13,63,91,86,70,69,65,58,55,50,29,51,19,77,76,81,32,10
Giải đặc biệt 96312
Giải nhất 54330
Giải nhì 80213   63972
Giải ba 51793   90316   01716   36494   62882   14213
Giải tư 5163   3991   8686   6170
Giải năm 2369   2365   3358   7855   1350   3829
Giải sáu 251   119   277
Giải bảy 76   81   32   10
Đầu Đuôi
0
1 2,3,6,6,3,9,0
2 9
3 0,2
4
5 8,5,0,1
6 3,9,5
7 2,0,7,6
8 2,6,1
9 3,4,1
Kết quả xổ số Hà Nội
(13/10/2014)
2 số cuối: 39,57,33,89,84,16,89,31,71,58,65,74,82,27,81,09,75,20,26,52,08,57,19,73,00,56,63
Giải đặc biệt 03839
Giải nhất 18657
Giải nhì 10333   68889
Giải ba 00484   12616   20989   27931   04771   41358
Giải tư 3865   8574   9982   9327
Giải năm 0381   3509   1675   4220   2826   9452
Giải sáu 408   757   219
Giải bảy 73   00   56   63
Đầu Đuôi
0 9,8,0
1 6,9
2 7,0,6
3 9,3,1
4
5 7,8,2,7,6
6 5,3
7 1,4,5,3
8 9,4,9,2,1
9

















ĐĂNG NHẬP VIP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: