19 giờ 25 phút. Ngày 07 tháng 12 năm 2016. Ngày Quý Hợi. Sao Bích (Thuỷ).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(07/12/2016)
2 số cuối: 83,24,10,73,48,12,49,51,74,96,49,32,08,60,95,16,86,10,25,17,07,10,41,78,01,32,93
Giải đặc biệt 72383
Giải nhất 23224
Giải nhì 91610   31373
Giải ba 36048   16512   53049   82051   03174   59996
Giải tư 1049   8132   2408   5460
Giải năm 2795   1016   4486   7010   6825   7217
Giải sáu 107   910   441
Giải bảy 78   01   32   93
Đầu Đuôi
0 8,7,1
1 0,2,6,0,7,0
2 4,5
3 2,2
4 8,9,9,1
5 1
6 0
7 3,4,8
8 3,6
9 6,5,3
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(06/12/2016)
2 số cuối: 24,27,61,08,20,76,32,11,09,10,37,43,12,94,31,81,67,10,16,27,14,57,66,69,02,87,64
Giải đặc biệt 39324
Giải nhất 39427
Giải nhì 58761   04108
Giải ba 28120   51476   20832   88911   70709   25410
Giải tư 4837   1243   9012   0794
Giải năm 7431   1981   4967   1010   4416   2327
Giải sáu 514   557   766
Giải bảy 69   02   87   64
Đầu Đuôi
0 8,9,2
1 1,0,2,0,6,4
2 4,7,0,7
3 2,7,1
4 3
5 7
6 1,7,6,9,4
7 6
8 1,7
9 4
Kết quả xổ số Hà Nội
(05/12/2016)
2 số cuối: 60,19,78,61,30,78,18,92,24,95,20,64,67,43,45,33,84,91,34,77,27,46,94,72,40,15,24
Giải đặc biệt 67560
Giải nhất 90919
Giải nhì 74578   02261
Giải ba 62230   10578   89118   07892   19924   49095
Giải tư 1120   4164   6567   8843
Giải năm 2845   9033   2084   0991   4334   7477
Giải sáu 227   146   694
Giải bảy 72   40   15   24
Đầu Đuôi
0
1 9,8,5
2 4,0,7,4
3 0,3,4
4 3,5,6,0
5
6 0,1,4,7
7 8,8,7,2
8 4
9 2,5,1,4
Kết quả xổ số Thái Bình
(04/12/2016)
2 số cuối: 49,32,22,25,08,87,27,97,11,97,47,66,23,27,31,97,02,78,82,10,97,30,88,46,02,92,20
Giải đặc biệt 86749
Giải nhất 41132
Giải nhì 63922   33125
Giải ba 53308   99887   60527   84697   66711   11197
Giải tư 6847   6266   8423   3327
Giải năm 3431   2697   9902   8178   4882   1110
Giải sáu 297   230   288
Giải bảy 46   02   92   20
Đầu Đuôi
0 8,2,2
1 1,0
2 2,5,7,3,7,0
3 2,1,0
4 9,7,6
5
6 6
7 8
8 7,2,8
9 7,7,7,7,2
Kết quả xổ số Nam Định
(03/12/2016)
2 số cuối: 18,44,82,79,22,37,00,99,60,06,14,14,01,44,80,07,11,00,01,88,72,83,56,25,98,14,76
Giải đặc biệt 16718
Giải nhất 98844
Giải nhì 68782   24579
Giải ba 13722   36137   91800   24999   69860   83606
Giải tư 3114   0014   5701   3044
Giải năm 0880   3807   2011   1600   8201   1488
Giải sáu 772   083   856
Giải bảy 25   98   14   76
Đầu Đuôi
0 0,6,1,7,0,1
1 8,4,4,1,4
2 2,5
3 7
4 4,4
5 6
6 0
7 9,2,6
8 2,0,8,3
9 9,8
Kết quả xổ số Hải Phòng
(02/12/2016)
2 số cuối: 91,65,42,46,48,45,40,16,48,81,40,14,72,56,39,75,53,40,26,67,61,15,84,97,42,94,06
Giải đặc biệt 16291
Giải nhất 80465
Giải nhì 13542   40146
Giải ba 94948   05545   41140   84916   41648   36881
Giải tư 5040   2714   1172   7656
Giải năm 4939   3175   0653   6840   2826   1567
Giải sáu 461   015   784
Giải bảy 97   42   94   06
Đầu Đuôi
0 6
1 6,4,5
2 6
3 9
4 2,6,8,5,0,8,0,0,2
5 6,3
6 5,7,1
7 2,5
8 1,4
9 1,7,4
Kết quả xổ số Hà Nội
(01/12/2016)
2 số cuối: 48,32,83,16,69,76,82,89,07,34,85,01,84,38,08,73,94,75,32,18,91,61,11,46,52,20,54
Giải đặc biệt 04448
Giải nhất 41732
Giải nhì 52483   35116
Giải ba 06269   20376   60782   45189   38607   63334
Giải tư 9585   7501   1084   5838
Giải năm 7808   5073   0694   1975   8732   0118
Giải sáu 991   261   811
Giải bảy 46   52   20   54
Đầu Đuôi
0 7,1,8
1 6,8,1
2 0
3 2,4,8,2
4 8,6
5 2,4
6 9,1
7 6,3,5
8 3,2,9,5,4
9 4,1
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(30/11/2016)
2 số cuối: 75,07,01,93,29,92,09,70,72,66,57,23,73,46,57,32,91,81,23,42,45,25,59,11,50,67,44
Giải đặc biệt 97475
Giải nhất 31007
Giải nhì 87801   18993
Giải ba 62429   42492   61409   51170   71172   48566
Giải tư 2357   0523   3173   0946
Giải năm 5957   6632   6791   2181   2823   2942
Giải sáu 445   725   559
Giải bảy 11   50   67   44
Đầu Đuôi
0 7,1,9
1 1
2 9,3,3,5
3 2
4 6,2,5,4
5 7,7,9,0
6 6,7
7 5,0,2,3
8 1
9 3,2,1