22 giờ 38 phút. Ngày 06 tháng 07 năm 2015. Ngày Quý Mùi. Sao Trương (Nguyệt).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Hà Nội
(06/07/2015)
2 số cuối: 84,68,05,85,30,00,14,89,61,37,50,86,35,12,98,19,77,39,96,33,93,33,26,70,72,81,36
Giải đặc biệt 20484
Giải nhất 09768
Giải nhì 41005   61485
Giải ba 26330   46400   50014   42189   05361   51637
Giải tư 2150   5086   7935   9312
Giải năm 3998   6719   0677   3739   9596   4833
Giải sáu 193   633   826
Giải bảy 70   72   81   36
Đầu Đuôi
0 5,0
1 4,2,9
2 6
3 0,7,5,9,3,3,6
4
5 0
6 8,1
7 7,0,2
8 4,5,9,6,1
9 8,6,3
Kết quả xổ số Thái Bình
(05/07/2015)
2 số cuối: 92,27,22,12,39,22,41,69,29,76,14,41,97,34,16,92,07,85,83,78,29,61,16,79,24,23,02
Giải đặc biệt 21792
Giải nhất 53627
Giải nhì 62222   90212
Giải ba 08839   01322   68841   30169   19129   21876
Giải tư 4314   0641   2397   5534
Giải năm 3816   6992   8907   1685   0983   8578
Giải sáu 929   761   016
Giải bảy 79   24   23   02
Đầu Đuôi
0 7,2
1 2,4,6,6
2 7,2,2,9,9,4,3
3 9,4
4 1,1
5
6 9,1
7 6,8,9
8 5,3
9 2,7,2
Kết quả xổ số Nam Định
(04/07/2015)
2 số cuối: 54,40,90,57,81,11,09,09,36,22,64,80,25,46,51,48,31,93,51,21,01,49,27,99,65,13,35
Giải đặc biệt 30754
Giải nhất 48140
Giải nhì 79390   86557
Giải ba 11381   73711   40209   70209   06636   61522
Giải tư 5164   7880   8525   0046
Giải năm 7951   6548   0331   4293   5151   0621
Giải sáu 401   249   627
Giải bảy 99   65   13   35
Đầu Đuôi
0 9,9,1
1 1,3
2 2,5,1,7
3 6,1,5
4 0,6,8,9
5 4,7,1,1
6 4,5
7
8 1,0
9 0,3,9
Kết quả xổ số Hải Phòng
(03/07/2015)
2 số cuối: 62,51,44,24,23,53,83,61,33,44,07,21,50,62,39,61,25,38,37,31,62,99,62,24,06,02,34
Giải đặc biệt 74762
Giải nhất 79251
Giải nhì 55844   79524
Giải ba 21523   01653   39383   22861   36833   39444
Giải tư 3207   3521   0150   3062
Giải năm 1539   0261   4525   8638   7337   1231
Giải sáu 062   099   762
Giải bảy 24   06   02   34
Đầu Đuôi
0 7,6,2
1
2 4,3,1,5,4
3 3,9,8,7,1,4
4 4,4
5 1,3,0
6 2,1,2,1,2,2
7
8 3
9 9
Kết quả xổ số Hà Nội
(02/07/2015)
2 số cuối: 87,09,96,55,44,08,27,43,89,24,69,00,17,14,66,14,16,59,97,75,51,24,11,20,54,83,34
Giải đặc biệt 19387
Giải nhất 05909
Giải nhì 64796   50155
Giải ba 29344   82608   84427   06443   67489   08524
Giải tư 4669   9500   1617   3214
Giải năm 2266   4214   5816   6759   9297   7475
Giải sáu 351   724   911
Giải bảy 20   54   83   34
Đầu Đuôi
0 9,8,0
1 7,4,4,6,1
2 7,4,4,0
3 4
4 4,3
5 5,9,1,4
6 9,6
7 5
8 7,9,3
9 6,7
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(01/07/2015)
2 số cuối: 65,86,32,72,15,79,56,62,55,60,03,72,32,62,10,10,20,57,24,05,22,09,73,36,85,66,01
Giải đặc biệt 70165
Giải nhất 51986
Giải nhì 64132   26272
Giải ba 85815   41179   08256   98062   95955   05160
Giải tư 6603   8072   4632   1662
Giải năm 3210   4310   4120   1957   3424   8705
Giải sáu 022   309   573
Giải bảy 36   85   66   01
Đầu Đuôi
0 3,5,9,1
1 5,0,0
2 0,4,2
3 2,2,6
4
5 6,5,7
6 5,2,0,2,6
7 2,9,2,3
8 6,5
9
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(30/06/2015)
2 số cuối: 03,18,76,44,10,25,66,16,14,63,23,76,24,11,30,44,00,99,39,96,22,46,15,29,09,94,60
Giải đặc biệt 11703
Giải nhất 99318
Giải nhì 36476   94644
Giải ba 64610   12625   36666   93516   62314   77763
Giải tư 4823   8976   9524   8711
Giải năm 1830   0744   0500   3399   7239   7596
Giải sáu 822   646   215
Giải bảy 29   09   94   60
Đầu Đuôi
0 3,0,9
1 8,0,6,4,1,5
2 5,3,4,2,9
3 0,9
4 4,4,6
5
6 6,3,0
7 6,6
8
9 9,6,4
Kết quả xổ số Hà Nội
(29/06/2015)
2 số cuối: 49,99,53,97,83,36,89,45,72,35,22,21,92,20,97,34,38,41,85,95,77,61,81,78,07,26,73
Giải đặc biệt 66949
Giải nhất 27299
Giải nhì 91053   82297
Giải ba 62283   47436   21989   20145   12472   23935
Giải tư 0922   0121   4992   8420
Giải năm 3397   7234   8238   5141   4985   3095
Giải sáu 077   261   881
Giải bảy 78   07   26   73
Đầu Đuôi
0 7
1
2 2,1,0,6
3 6,5,4,8
4 9,5,1
5 3
6 1
7 2,7,8,3
8 3,9,5,1
9 9,7,2,7,5