17 giờ 15 phút. Ngày 23 tháng 05 năm 2015. Ngày Kỷ Hợi. Sao Nữ (Thổ).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Hải Phòng
(22/05/2015)
2 số cuối: 26,14,42,76,11,52,11,26,34,80,87,98,96,23,73,40,14,83,42,77,25,86,78,80,75,25,79
Giải đặc biệt 23026
Giải nhất 91214
Giải nhì 55042   43376
Giải ba 49211   87052   15211   97626   24134   71980
Giải tư 9987   2398   7296   7223
Giải năm 2673   3040   3714   6883   1942   8377
Giải sáu 725   386   778
Giải bảy 80   75   25   79
Đầu Đuôi
0
1 4,1,1,4
2 6,6,3,5,5
3 4
4 2,0,2
5 2
6
7 6,3,7,8,5,9
8 0,7,3,6,0
9 8,6
Kết quả xổ số Hà Nội
(21/05/2015)
2 số cuối: 00,93,58,90,48,84,76,20,94,28,26,77,93,38,45,58,84,49,41,89,05,54,11,20,71,39,80
Giải đặc biệt 52200
Giải nhất 71593
Giải nhì 35358   44290
Giải ba 95248   14584   85376   28220   69594   19528
Giải tư 9626   1077   8993   8638
Giải năm 7445   4758   8484   6449   3641   9889
Giải sáu 005   854   111
Giải bảy 20   71   39   80
Đầu Đuôi
0 0,5
1 1
2 0,8,6,0
3 8,9
4 8,5,9,1
5 8,8,4
6
7 6,7,1
8 4,4,9,0
9 3,0,4,3
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(20/05/2015)
2 số cuối: 63,29,76,44,11,10,75,51,97,08,07,82,19,51,74,63,81,56,61,20,75,72,44,41,14,91,00
Giải đặc biệt 76663
Giải nhất 17829
Giải nhì 24176   42944
Giải ba 84711   38910   36675   36351   78797   36108
Giải tư 0807   1782   7619   8751
Giải năm 6774   0363   8981   5856   2161   6820
Giải sáu 975   572   844
Giải bảy 41   14   91   00
Đầu Đuôi
0 8,7,0
1 1,0,9,4
2 9,0
3
4 4,4,1
5 1,1,6
6 3,3,1
7 6,5,4,5,2
8 2,1
9 7,1
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(19/05/2015)
2 số cuối: 20,87,75,22,82,94,75,13,17,15,69,93,47,67,42,78,18,18,25,85,10,40,50,22,00,64,63
Giải đặc biệt 44920
Giải nhất 18287
Giải nhì 59575   48722
Giải ba 24282   65494   36375   32013   68117   23815
Giải tư 3969   7493   6247   7067
Giải năm 8142   2678   3918   8818   7825   0985
Giải sáu 010   340   550
Giải bảy 22   00   64   63
Đầu Đuôi
0 0
1 3,7,5,8,8,0
2 0,2,5,2
3
4 7,2,0
5 0
6 9,7,4,3
7 5,5,8
8 7,2,5
9 4,3
Kết quả xổ số Hà Nội
(18/05/2015)
2 số cuối: 06,18,07,53,25,91,36,66,42,35,89,46,01,02,23,07,34,03,33,10,29,62,51,31,30,90,40
Giải đặc biệt 20906
Giải nhất 20418
Giải nhì 03707   09153
Giải ba 50925   59291   61436   32966   68442   75435
Giải tư 1189   7146   9101   9102
Giải năm 1423   5807   0634   8403   5733   2310
Giải sáu 229   562   951
Giải bảy 31   30   90   40
Đầu Đuôi
0 6,7,1,2,7,3
1 8,0
2 5,3,9
3 6,5,4,3,1,0
4 2,6,0
5 3,1
6 6,2
7
8 9
9 1,0
Kết quả xổ số Thái Bình
(17/05/2015)
2 số cuối: 62,70,82,08,68,26,79,10,40,42,73,02,16,57,97,71,77,85,17,20,97,22,13,61,50,17,35
Giải đặc biệt 08062
Giải nhất 98370
Giải nhì 84182   75308
Giải ba 56668   98226   05079   85910   74140   96242
Giải tư 7973   6202   3516   1957
Giải năm 3997   8571   2177   4985   2417   8520
Giải sáu 397   222   313
Giải bảy 61   50   17   35
Đầu Đuôi
0 8,2
1 0,6,7,3,7
2 6,0,2
3 5
4 0,2
5 7,0
6 2,8,1
7 0,9,3,1,7
8 2,5
9 7,7
Kết quả xổ số Nam Định
(16/05/2015)
2 số cuối: 43,81,41,35,48,27,58,18,08,21,49,66,90,51,64,65,86,95,42,42,17,54,45,81,38,74,26
Giải đặc biệt 93043
Giải nhất 89781
Giải nhì 34841   82235
Giải ba 07148   63227   37658   34618   08608   38421
Giải tư 0149   2266   8090   2751
Giải năm 9164   5265   5686   8495   5042   0442
Giải sáu 317   054   045
Giải bảy 81   38   74   26
Đầu Đuôi
0 8
1 8,7
2 7,1,6
3 5,8
4 3,1,8,9,2,2,5
5 8,1,4
6 6,4,5
7 4
8 1,6,1
9 0,5
Kết quả xổ số Hải Phòng
(15/05/2015)
2 số cuối: 99,07,85,73,19,27,50,03,03,61,01,73,60,72,12,86,38,63,36,28,49,08,26,65,44,52,87
Giải đặc biệt 14199
Giải nhất 88807
Giải nhì 26185   59873
Giải ba 06819   46527   60150   16403   17003   94561
Giải tư 6301   3973   9160   0872
Giải năm 6712   6886   6638   3863   7736   1328
Giải sáu 249   108   126
Giải bảy 65   44   52   87
Đầu Đuôi
0 7,3,3,1,8
1 9,2
2 7,8,6
3 8,6
4 9,4
5 0,2
6 1,0,3,5
7 3,3,2
8 5,6,7
9 9