16 giờ 05 phút. Ngày 27 tháng 04 năm 2015. Ngày Quý Dậu. Sao Nguy (Nguyệt).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Thái Bình
(26/04/2015)
2 số cuối: 93,89,18,68,46,52,30,61,22,12,73,13,82,13,99,81,57,82,03,76,65,61,50,49,02,97,39
Giải đặc biệt 14493
Giải nhất 44489
Giải nhì 80918   67168
Giải ba 25946   13552   82530   94661   66922   96412
Giải tư 3573   5613   6682   7713
Giải năm 4399   6481   4357   9582   7403   5676
Giải sáu 165   361   550
Giải bảy 49   02   97   39
Đầu Đuôi
0 3,2
1 8,2,3,3
2 2
3 0,9
4 6,9
5 2,7,0
6 8,1,5,1
7 3,6
8 9,2,1,2
9 3,9,7
Kết quả xổ số Nam Định
(25/04/2015)
2 số cuối: 76,69,68,30,27,92,55,03,39,25,88,07,74,44,86,70,41,67,01,49,53,75,24,30,52,24,16
Giải đặc biệt 38176
Giải nhất 58969
Giải nhì 50168   67830
Giải ba 55827   48992   75555   71103   28339   86025
Giải tư 5088   2107   2274   0844
Giải năm 1286   4970   0441   6067   2601   1049
Giải sáu 253   475   824
Giải bảy 30   52   24   16
Đầu Đuôi
0 3,7,1
1 6
2 7,5,4,4
3 0,9,0
4 4,1,9
5 5,3,2
6 9,8,7
7 6,4,0,5
8 8,6
9 2
Kết quả xổ số Hải Phòng
(24/04/2015)
2 số cuối: 78,63,99,96,42,72,01,00,87,04,42,36,04,71,18,61,71,04,17,71,53,50,95,82,27,15,19
Giải đặc biệt 95378
Giải nhất 82963
Giải nhì 17099   95396
Giải ba 61842   29972   75801   47600   93887   62904
Giải tư 2042   5436   0004   6671
Giải năm 5818   4061   7671   2004   3217   8171
Giải sáu 153   450   395
Giải bảy 82   27   15   19
Đầu Đuôi
0 1,0,4,4,4
1 8,7,5,9
2 7
3 6
4 2,2
5 3,0
6 3,1
7 8,2,1,1,1
8 7,2
9 9,6,5
Kết quả xổ số Hà Nội
(23/04/2015)
2 số cuối: 51,88,15,00,94,60,38,20,28,10,59,76,72,15,51,88,73,55,53,07,42,25,51,56,92,51,79
Giải đặc biệt 21551
Giải nhất 99188
Giải nhì 40515   76900
Giải ba 30194   44160   95038   37920   03628   04110
Giải tư 6759   2376   6572   7115
Giải năm 0151   6688   9873   3055   5053   5007
Giải sáu 242   625   551
Giải bảy 56   92   51   79
Đầu Đuôi
0 0,7
1 5,0,5
2 0,8,5
3 8
4 2
5 1,9,1,5,3,1,6,1
6 0
7 6,2,3,9
8 8,8
9 4,2
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(22/04/2015)
2 số cuối: 60,49,56,63,32,72,79,96,21,28,04,91,70,29,25,58,70,89,33,34,13,86,98,16,19,82,92
Giải đặc biệt 19460
Giải nhất 15049
Giải nhì 90056   84663
Giải ba 65132   15972   30879   16796   32221   70728
Giải tư 2204   9891   8070   9129
Giải năm 3125   7258   0970   3989   5633   2634
Giải sáu 613   086   398
Giải bảy 16   19   82   92
Đầu Đuôi
0 4
1 3,6,9
2 1,8,9,5
3 2,3,4
4 9
5 6,8
6 0,3
7 2,9,0,0
8 9,6,2
9 6,1,8,2
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(21/04/2015)
2 số cuối: 68,30,26,28,59,33,63,45,78,61,69,75,08,67,34,10,90,53,86,06,89,32,44,23,75,39,80
Giải đặc biệt 39768
Giải nhất 58530
Giải nhì 01926   00928
Giải ba 43659   21233   74663   81345   16378   47261
Giải tư 9669   4175   8408   2067
Giải năm 4534   5410   4990   3753   4786   0706
Giải sáu 489   732   244
Giải bảy 23   75   39   80
Đầu Đuôi
0 8,6
1 0
2 6,8,3
3 0,3,4,2,9
4 5,4
5 9,3
6 8,3,1,9,7
7 8,5,5
8 6,9,0
9 0
Kết quả xổ số Hà Nội
(20/04/2015)
2 số cuối: 66,12,10,00,11,27,39,71,95,79,90,19,79,55,03,05,94,96,48,40,56,58,20,02,26,91,28
Giải đặc biệt 38066
Giải nhất 31612
Giải nhì 38310   78800
Giải ba 44111   35227   48039   71271   57895   70079
Giải tư 8790   0019   3979   6855
Giải năm 0303   6005   6494   1596   1348   5040
Giải sáu 456   058   720
Giải bảy 02   26   91   28
Đầu Đuôi
0 0,3,5,2
1 2,0,1,9
2 7,0,6,8
3 9
4 8,0
5 5,6,8
6 6
7 1,9,9
8
9 5,0,4,6,1
Kết quả xổ số Thái Bình
(19/04/2015)
2 số cuối: 72,10,20,60,24,31,94,07,07,26,26,31,42,90,98,65,76,29,95,86,50,01,53,07,63,09,08
Giải đặc biệt 90672
Giải nhất 23810
Giải nhì 11520   76260
Giải ba 31824   37031   28194   42507   73507   05326
Giải tư 9326   6031   6242   4190
Giải năm 3898   2265   9476   5529   9895   2986
Giải sáu 950   901   053
Giải bảy 07   63   09   08
Đầu Đuôi
0 7,7,1,7,9,8
1 0
2 0,4,6,6,9
3 1,1
4 2
5 0,3
6 0,5,3
7 2,6
8 6
9 4,0,8,5