11 giờ 58 phút. Ngày 29 tháng 09 năm 2016. Ngày Giáp Dần. Sao Giác (Mộc).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(28/09/2016)
2 số cuối: 65,71,30,06,85,85,15,14,44,96,04,68,04,66,21,24,71,81,92,98,44,77,04,19,49,59,80
Giải đặc biệt 10665
Giải nhất 41471
Giải nhì 04130   08606
Giải ba 84585   58485   64115   82314   07144   21496
Giải tư 7904   1968   1104   3066
Giải năm 6821   1624   0371   2181   5692   3198
Giải sáu 044   177   904
Giải bảy 19   49   59   80
Đầu Đuôi
0 6,4,4,4
1 5,4,9
2 1,4
3 0
4 4,4,9
5 9
6 5,8,6
7 1,1,7
8 5,5,1,0
9 6,2,8
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(27/09/2016)
2 số cuối: 91,40,08,56,69,39,75,25,34,52,03,08,30,16,47,89,33,50,40,95,16,91,95,83,19,84,41
Giải đặc biệt 19291
Giải nhất 19740
Giải nhì 19008   34256
Giải ba 04269   37539   27075   20225   70934   12352
Giải tư 5203   0308   2630   3916
Giải năm 4047   7689   2133   5250   9440   2895
Giải sáu 816   991   995
Giải bảy 83   19   84   41
Đầu Đuôi
0 8,3,8
1 6,6,9
2 5
3 9,4,0,3
4 0,7,0,1
5 6,2,0
6 9
7 5
8 9,3,4
9 1,5,1,5
Kết quả xổ số Hà Nội
(26/09/2016)
2 số cuối: 66,97,52,46,72,12,11,22,03,34,58,84,55,42,82,30,20,71,29,49,20,01,21,94,50,35,71
Giải đặc biệt 75466
Giải nhất 62497
Giải nhì 00652   31146
Giải ba 37272   63212   55811   05222   97903   89134
Giải tư 8858   5884   9555   3242
Giải năm 4082   7730   2920   9471   6929   6849
Giải sáu 920   801   321
Giải bảy 94   50   35   71
Đầu Đuôi
0 3,1
1 2,1
2 2,0,9,0,1
3 4,0,5
4 6,2,9
5 2,8,5,0
6 6
7 2,1,1
8 4,2
9 7,4
Kết quả xổ số Thái Bình
(25/09/2016)
2 số cuối: 90,37,10,33,53,46,88,13,30,66,79,99,10,71,41,31,64,11,16,67,51,00,94,44,02,08,54
Giải đặc biệt 47190
Giải nhất 41037
Giải nhì 76610   31933
Giải ba 86753   17846   26288   34313   01330   92266
Giải tư 3679   5799   9210   3171
Giải năm 7141   1931   0064   7411   3416   8967
Giải sáu 651   600   894
Giải bảy 44   02   08   54
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 0,3,0,1,6
2
3 7,3,0,1
4 6,1,4
5 3,1,4
6 6,4,7
7 9,1
8 8
9 0,9,4
Kết quả xổ số Nam Định
(24/09/2016)
2 số cuối: 06,01,77,04,35,71,71,07,41,16,68,14,17,30,16,59,88,49,13,77,60,77,55,76,85,23,41
Giải đặc biệt 29506
Giải nhất 81401
Giải nhì 62877   65704
Giải ba 76835   95971   91171   35007   55141   38416
Giải tư 0868   1314   9417   0830
Giải năm 6116   8359   6988   9349   8913   2077
Giải sáu 860   277   955
Giải bảy 76   85   23   41
Đầu Đuôi
0 6,1,4,7
1 6,4,7,6,3
2 3
3 5,0
4 1,9,1
5 9,5
6 8,0
7 7,1,1,7,7,6
8 8,5
9
Kết quả xổ số Hải Phòng
(23/09/2016)
2 số cuối: 33,57,80,23,99,62,23,29,53,37,74,22,36,14,39,30,45,47,87,94,15,08,29,42,72,33,29
Giải đặc biệt 21533
Giải nhất 67057
Giải nhì 52880   42623
Giải ba 51299   72162   59423   34629   66153   69637
Giải tư 0074   0522   2736   7114
Giải năm 5739   4830   4845   1547   7587   0194
Giải sáu 615   708   529
Giải bảy 42   72   33   29
Đầu Đuôi
0 8
1 4,5
2 3,3,9,2,9,9
3 3,7,6,9,0,3
4 5,7,2
5 7,3
6 2
7 4,2
8 0,7
9 9,4
Kết quả xổ số Hà Nội
(22/09/2016)
2 số cuối: 09,77,48,22,13,82,55,10,59,56,71,58,80,68,04,65,03,01,84,51,91,68,37,84,97,50,77
Giải đặc biệt 24509
Giải nhất 28377
Giải nhì 19148   54222
Giải ba 56313   06782   07955   13810   38159   04156
Giải tư 8771   7658   9080   5668
Giải năm 3604   5665   5903   3001   8484   6351
Giải sáu 791   368   937
Giải bảy 84   97   50   77
Đầu Đuôi
0 9,4,3,1
1 3,0
2 2
3 7
4 8
5 5,9,6,8,1,0
6 8,5,8
7 7,1,7
8 2,0,4,4
9 1,7
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(21/09/2016)
2 số cuối: 94,92,44,80,18,51,70,84,79,33,70,07,56,09,11,32,60,22,36,99,61,03,24,84,85,67,46
Giải đặc biệt 76294
Giải nhất 61492
Giải nhì 97544   25380
Giải ba 07118   51551   85270   49184   05579   90033
Giải tư 2070   6907   4056   6609
Giải năm 6611   9432   8960   7522   0336   5899
Giải sáu 261   403   024
Giải bảy 84   85   67   46
Đầu Đuôi
0 7,9,3
1 8,1
2 2,4
3 3,2,6
4 4,6
5 1,6
6 0,1,7
7 0,9,0
8 0,4,4,5
9 4,2,9