18 giờ 06 phút. Ngày 06 tháng 05 năm 2016. Ngày Mậu Tý. Sao Quỷ (Kim).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Hà Nội
(05/05/2016)
2 số cuối: 20,17,13,40,77,23,94,58,72,79,84,86,65,76,05,94,34,75,59,13,16,67,43,11,71,65,87
Giải đặc biệt 83220
Giải nhất 56017
Giải nhì 27813   72740
Giải ba 76677   61723   01294   32758   06772   74279
Giải tư 9184   3786   1165   3276
Giải năm 7105   1394   3534   2075   4559   9813
Giải sáu 416   367   743
Giải bảy 11   71   65   87
Đầu Đuôi
0 5
1 7,3,3,6,1
2 0,3
3 4
4 0,3
5 8,9
6 5,7,5
7 7,2,9,6,5,1
8 4,6,7
9 4,4
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(04/05/2016)
2 số cuối: 40,18,98,69,29,94,81,37,37,88,41,38,77,45,91,50,14,39,13,15,89,73,41,86,94,95,21
Giải đặc biệt 09640
Giải nhất 72118
Giải nhì 15798   72669
Giải ba 72029   87294   43881   43837   45437   20188
Giải tư 2941   6738   1877   0145
Giải năm 6891   4750   0714   3639   6013   8915
Giải sáu 989   173   041
Giải bảy 86   94   95   21
Đầu Đuôi
0
1 8,4,3,5
2 9,1
3 7,7,8,9
4 0,1,5,1
5 0
6 9
7 7,3
8 1,8,9,6
9 8,4,1,4,5
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(03/05/2016)
2 số cuối: 91,73,69,47,87,33,49,66,23,40,28,66,53,69,50,42,25,27,11,97,49,29,28,46,00,01,40
Giải đặc biệt 12191
Giải nhất 16273
Giải nhì 55669   84647
Giải ba 38587   85533   16549   60166   34023   41540
Giải tư 2728   5866   4753   3469
Giải năm 9150   4342   1325   9727   6911   5997
Giải sáu 649   229   328
Giải bảy 46   00   01   40
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1
2 3,8,5,7,9,8
3 3
4 7,9,0,2,9,6,0
5 3,0
6 9,6,6,9
7 3
8 7
9 1,7
Kết quả xổ số Hà Nội
(02/05/2016)
2 số cuối: 96,70,25,49,42,54,59,81,30,37,94,18,37,78,01,55,33,83,04,99,08,39,37,77,45,43,56
Giải đặc biệt 04196
Giải nhất 75370
Giải nhì 48025   67949
Giải ba 08242   28954   45259   81481   99430   73637
Giải tư 7394   4218   3137   1378
Giải năm 1201   4955   7633   3883   5804   1799
Giải sáu 308   039   037
Giải bảy 77   45   43   56
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 8
2 5
3 0,7,7,3,9,7
4 9,2,5,3
5 4,9,5,6
6
7 0,8,7
8 1,3
9 6,4,9
Kết quả xổ số Thái Bình
(01/05/2016)
2 số cuối: 42,62,20,12,68,07,76,72,72,62,70,29,34,73,80,49,78,05,04,13,49,60,10,64,30,41,77
Giải đặc biệt 90242
Giải nhất 27862
Giải nhì 26720   57112
Giải ba 20268   62207   81076   70072   20172   43562
Giải tư 4070   9229   9434   4073
Giải năm 6780   7149   3778   8805   1004   1713
Giải sáu 949   360   210
Giải bảy 64   30   41   77
Đầu Đuôi
0 7,5,4
1 2,3,0
2 0,9
3 4,0
4 2,9,9,1
5
6 2,8,2,0,4
7 6,2,2,0,3,8,7
8 0
9
Kết quả xổ số Nam Định
(30/04/2016)
2 số cuối: 34,77,76,93,36,35,55,80,49,15,98,33,43,21,71,01,32,42,32,85,34,98,97,85,29,27,93
Giải đặc biệt 25434
Giải nhất 46877
Giải nhì 88976   78893
Giải ba 04636   58635   20455   31680   16949   62815
Giải tư 2798   4433   3343   8921
Giải năm 0071   8601   6832   3942   4232   0685
Giải sáu 134   898   397
Giải bảy 85   29   27   93
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 1,9,7
3 4,6,5,3,2,2,4
4 9,3,2
5 5
6
7 7,6,1
8 0,5,5
9 3,8,8,7,3
Kết quả xổ số Hải Phòng
(29/04/2016)
2 số cuối: 31,60,01,09,13,08,17,76,44,88,07,04,94,91,81,39,54,58,66,89,62,71,49,31,39,77,28
Giải đặc biệt 65431
Giải nhất 95660
Giải nhì 18401   06409
Giải ba 08013   74008   38017   46276   25844   31888
Giải tư 2507   5404   6994   6991
Giải năm 1081   5439   9354   9858   2366   3389
Giải sáu 962   871   149
Giải bảy 31   39   77   28
Đầu Đuôi
0 1,9,8,7,4
1 3,7
2 8
3 1,9,1,9
4 4,9
5 4,8
6 0,6,2
7 6,1,7
8 8,1,9
9 4,1
Kết quả xổ số Hà Nội
(28/04/2016)
2 số cuối: 27,51,06,92,31,15,14,31,41,43,29,84,62,52,41,88,71,95,10,28,11,87,14,23,79,14,58
Giải đặc biệt 95627
Giải nhất 45051
Giải nhì 68306   08192
Giải ba 26731   91415   30414   27531   15541   58443
Giải tư 6629   4684   7362   9352
Giải năm 9341   2688   6171   9295   0510   9528
Giải sáu 311   087   014
Giải bảy 23   79   14   58
Đầu Đuôi
0 6
1 5,4,0,1,4,4
2 7,9,8,3
3 1,1
4 1,3,1
5 1,2,8
6 2
7 1,9
8 4,8,7
9 2,5